طراحی سایت
پنجشنبه 07 مهر 1401
 • انجام مذاکرات اولیه و تنظیم تفاهم نامه با مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران
 • انجام مذاکرات اولیه در ارتباط با همکاری متقابل با سازمان پدافند غیرعامل
 • برگزاری دوره‌های آموزشی مقدماتی امنيت و دوره سطح يك CERT برای كارشناسان شرکت‌های توزیع نيروی برق
 • تهیه‌ی دستورالعمل‌های امنیتی برای سامانه‌های كنترل صنعتی
 • ارائه‌ی خدمات آزمون‌های ارزيابی امنیتی کنتور‌های هوشمند طرح فهام
 • تعیین مشخصات فنی امنیتی پایانه‌های راه ‌دور توزیع
 • آینده‌پژوهی در حوزه فناوری‌های امنيتی برای كاربردهای شبكه كنترل صنعتی
 • انجام مذاکرات اولیه و تنظیم تفاهم نامه با پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • ارائه معماری امنيتی برای حوزه‌های مبتنی بر ICT در سطوح مختلف صنعت برق كشور
 • تعیین سیاست‌ها و روال‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری
 • راه‌اندازی آزمایشگاه تحليل و مقابله با بدافزار در صنعت برق
 • راه‌اندازی آزمایشگاه ارزیابی امنیتی تجهیزات و نرم‌افزارهای صنعت برق
 • دستيابی به دانش فنی فناوری‌های امنيتی مورد استفاده در صنعت برق
 • ايجاد پايلوت‌های آزمايشگاهی از زيرسيستم‌های مختلف مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات صنعت برق
 • گسترش سازوكارهای توسعه پژوهش، آموزش و فرهنگ‌سازی در زمينه امنيت صنعت برق