طراحی سایت
شنبه 31 اردیبهشت 1401

تماس با پژوهشکده تولید نیرو:

  • شهرک قدس - انتهای بلوار دادمان - پژوهشگاه نیرو - ساختمان شهید دکتر عباسپور- طبقه 4
  • شماره تماس مستقیم: 88073745 و (88079393 دفتر پژوهشکده)
  • شماره داخلی: 4582 و (4308 دفتر پژوهشکده)
  • تلفکس : 88079393
  • ایمیل :masayesh@nri.ac.ir