اولويت‌ها مي توانند در قالب پروژه‌ پژوهشي ، يا پروژه نخبگان وظيفه و يا پايان نامه تحصيلات تکميلي( به شرط تاييد کارفرما ) انجام شوند

نمايش گزارش

برای جستجوی اولویت های ثبت شده بر روی دکمه کلیک کنید
 ردیفعنوان تحقيقشرکت هدفمحور اصليزيرمحوراهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرحدلايل اولويت داشتنرتبهسالفايل پيوست
Data pager
Data pager
rtl
تعداد صفحه:
PageSizeComboBox
select
 صفحه 1 از 49, مقادیر 1 تا 10 از 483.
 1بررسی امکان استفاده از نیروگاه DG شهرستان ایرانشهر در فرآیند بازیابی شبکه و راه‌اندازی واحدهای گازی شهرستان بمپور با در نظر گرفتن جریان هجومی ترانس‌ها، وقوع خودتحریکی (Self-Excitation)، ... و ارائه سناریوی بازیابی (Restoration) شبکه برق استانشركت برق منطقه ای سیستان و بلوچستانتولید استفاده از تکنولوژی پیشرفته و بهینه در نیروگاه‌های تولید با در نظر گرفتن سناریوهای فعلی بازیابی شبکه امکان برق‌دار کردن شبکه، با استفاده از نیروگاه تولید پراکنده منصوبه در منطقه ایرانشهر جهت راه‌اندازی سایر نیروگاه‌های ایرانشهر و بمپور مورد بررسی قرار بگیرد. از آن‌جایی که اتصال بین نیروگاه تولید پراکنده و سایر نیروگاه‌های منطقه ایرانشهر از طریق خطوط انتقال و ترانس‌های قدرت است، باید جریان هجومی هنگام راه‌اندازی ترانس‌ها و وقوع خود تحریکی به دلیل شارژ خازنی خطوط مورد بررسی قرار گیرد. -ارائه سناریوی نحوه بازیابی شبکه با استفاده از نیروگاه تولید پراکنده ایرانشهر - بررسی امکان عملکرد جزیره‌ای نیروگاه‌های مذکور با توجه به سیستم کنترل فرکانس آن‌ها و میزان بارگیری مورد نیاز در شبکه  0$فايل پيوست0140012122792384792
 2مطالعه و بررسی تاب آوری شبکه های انتقال وفوق توزیع برق غرب در برابر عوامل و حوادث طبیعی وتعیین پهنه مناطق خطر وآسیب پذیر و ارائه راهکارهای لازمشركت برق منطقه ای غربانتقال و فوق توزیعکنترل و مدیریت شبکه در سیستم های انتقال نیروهدف حذف ریسک ، کاهش تاثیر پذیری ، افزایش پایداری و تاب آوری شبکه انتقال وفوق توزیع در مواجهه با مخاطرات طبیعی میباشد. با استفاده از د اده ای مراکز هواشناسی ، اطلاعات زمین شناسی و سایر داده های پایه سیستم GIS ، مناطق پرخطر وبخش آسیب پذیر شبکه انتقال و فوق توزیع شناسایی و اقدامات پیشگیرانه و تکمیلی در شبکه انتقال و فوق توزیع انرژی الکتریکی توسط امورهای بهره برداری و پدافند غیر عامل انجام خواهد گرفت. - افزایش تاب آوری شبکه انتقال وفوق توزیع در مواجهه با عوامل طبیعی بحران زا - شناسایی مناطق پر خطر تمرکز مدیریت بحران بر این مناطق و آمادگی جهت مقابله با حادثه و کاهش زمان عادی سازی شبکه پس از وقوع بحران - شناسایی عوامل ریسک وحادثه خیز طبیعی در حریم شبکه انتقال وفوق توزیع و اقدام در خصوص کاهش خسارات احتمالی قبل از وقوع حادثه و اعمال ناپایداری در شبکه - کاهش نرخ پایداری و خاموشی احتمالی در شبکه انتقال وفوق توزیع انرژی الکتریکی - مقاوم سازی شیبکه در برابر خطرات احتمالی 0$فايل پيوست0140017123592416712
 3بررسی فنی و امکانسنجی استفاده از پالس های مخابراتی و یا تکنیک های میدانی جهت تشخیص پارگی سیمها خصوصاً جوینت میانی در خطوط انتقال و فوق توزیع برقو ارائه روش های بهینه عملیاتیشركت برق منطقه ای غربانتقال و فوق توزیعکنترل و مدیریت شبکه در سیستم های انتقال نیروهدف بررسی فنی استفاده از پالس های مخابراتی و یا تکنیک های میدانی جهت تشخیص پارگی سیم خصوصاً جوینت میانی در خطوط و ارائه راهکارها و روش عملیاتی قابل اجراء جهت کاهش زمان قطعی ها و کاهش خسارات و هزینه ها می باشد. 3282576$فايل پيوست0140017123592416872
 4انجام مطالعات گذرای شبکه انتقال بصورت موردی در بعضی از نقاط بسته به شرایط شبکه بعنوان مثال منطقه عسلویه و کنگانشركت برق منطقه ای فارسانتقال و فوق توزیعکنترل و مدیریت شبکه در سیستم های انتقال نیرواستخراج نقاط ضعف شبکه از دید مطالعات گذرا. رله های خطوط منطقه انتقال و فوق توزیع نیاز به تنظیم دارند تا در صورت بروز اتصال کوتاه بر روی منجر به تاثیر خروج واحدهای نیروگاهی و در نتیجه ایجاد ناپایداری گذرا در شبکه نگردد.شکل ساختاری شبکه در برخی مناطق می تواند منجر به ایجاد ناپایداری گذرا در شبکه انتقال گردد بعنوان مثال در نیروگاههایی که در فواصل نزدیک به یکدیگر هستند توپولوژی شبکه در آن منطقه بر روی پایداری گذرای نیروگاههای موجود در آن منطقه تاثیر گذار است. بنابراین نیاز به لزوم تنظیمات حفاظتی در آن منطقه ضرورت دارد.0$فايل پيوست0140017124392419032
 5بررسی اثرات تغییرات اقلیمی به ویژه خشکسالی و افزایش دما بر روی میزان تولید و مصرف برق و نیز تجهیزات شبکه انتقال و فوقتوزیع در حوزه شرکت برق منطقهای زنجانشركت برق منطقه ای زنجانانتقال و فوق توزیعکنترل و مدیریت شبکه در سیستم های انتقال نیرواتخاذ تدابیر مناسب برای خنثی ساختن یا به حداقل رساندن آثار منفی این پدیده در صنعت برق و در محدوده شرکت برق منطقه ای زنجانتعریف : تاثیر خشکسالی و افزایش دما روی تولید و مصرف برق در ناحیه تحت پوشش شرکت برق منطقه ای زنجان دلایل : 1- استاندارد واحدی که اثرات خشکسالی و افزایش دمای هوا را منعکس نماید وجود ندارد، همچنین تغییرات تقاضای برق که به طور وسیعی مورد قبول باشد نیز وجود ندارد. 2) تغییرات در تقاضای انرژی با توجه به فصل و ناحیه مورد نظر متغیر است و لذا تخمین تقاضای انرژی نیز متغیر خواهد بود. 3) تخمین تغییرات مصرف انرژی سالیانه لزوما نماینده تغییرات فصلی نیست. برای مثال اگر دما برای تمامی سال دارای افزایش باشد، تقاضای سرمایش در تابستان افزایش می یابد، در صورتی که میزان تقاضای گرمایشی در زمستان کاهش خواهد یافت که ممکن است تاثیر سالیانه آن معادل کاهش مصرف برق گردد. (البته به دلیل استفاده از انرژی های فسیلی برای گرمایش در ایران، این مسئله منتفی است و در نهایت افزایش دما منجر به افزایش مصرف انرژی در طول سال خواهد بود). 4) علاوه بر دما، سرعت باد و رطوبت نیز می تواند روی تقاضای سرمایش (که منجر به افزایش مصرف انرژی برق می گردد) تاثیر گذار باشد. 5) در نهایت، بسته به نوع ناحیه، میزان افزایش دمای یک درجه ، موجب تغییرات مصرف برق بین 1-% تا 8% می‌گردد. مزایا : از مزایای این اولویت تحقیقاتی، درک مفهوم خشکسالی در صنعت برق و اتخاذ تدابیر مناسب برای خنثی ساختن یا به حداقل رساندن آثار منفی این پدیده در صنعت برق و در محدوده شرکت برق منطقه ای زنجان0$فايل پيوست0140017121192393032
 6تحلیل فنی- اقتصادی و امکان‌سنجی استفاده از خطوط فشرده در شهرستان بندرعباس شركت برق منطقه ای هرمزگانانتقال و فوق توزیعکنترل و مدیریت شبکه در سیستم های انتقال نیروابعاد مختلف مسئله به کارگیری خطوط انتقال فشرده با هدف افزایش ظرفیت انتقال در دو فاز طراحی اولیه و بهبود وضعیت خطوط موجود در مقایسه با خطوط فوق توزیع و انتقال سنتی با استفاده از روش فراکتال به قرار زیر است: الف- مطالعات حالت ماندگار محاسبه و رسم شکل میدان های مغناطیسی و الکتریکی و بررسی مسائل مرتبط با حریم . محاسبه امپدانس ها و مدل خطوط فوق توزیع و انتقال. محاسبه توان طبیعی و ماکزیمم توان انتقالی و جریان شارژ خازنی. محاسبه افت ولتاژ و تلفات در شبکه فوق توزیع و انتقال. محاسبه استقامت عایقی فرکانس شبکه قدرت. جبرانسازی موازی و بررسی شرایط تشدید در سناریوهای بهره برداری نامتقارن. ب- بررسی حفاظت در برابر اتصال کوتاه تاثیر بر تنظیمات حفاظت دیستانس (اتصال فاز و اتصال زمین) – تاثیر جریان شارژ خازنی بیشتر/تاثیر افت ولتاژ کمتر/تاثیر متفاوت مقاومت خطا / تاثیر بر امپدانس تنظیمی زون دوم و سوم در اتصال خطوط کمپکت به سنتی و بالعکس. تاثیر بر تنظیم رله های بازبست ناشی از تفاوت در رفتار قوس ثانویه تاثیر بر تنظیمات رله های دیفرانسیل طولی- تاثیر جریان شارژ خازنی بیشتر/تاثیر افت ولتاژ کمتر/تاثیر متفاوت مقاومت خطا تاثیر بر عملکرد فاصله یاب خطا- تاثیر جریان شارژ خازنی بیشتر/تاثیر افت ولتاژ کمتر/تاثیر متفاوت مقاومت خطا ج- بررسی حفاظت در برابر اضافه ولتاژها محاسبه امپدانس مشخصه و ثابت انتشار تاثیر بر شرایط کلیدزنی و اضافه ولتاژهای ناشی از آن تاثیر بر رفتار خط انتقال در برابر صاعقه back flashover تاثیر بر عملکرد دکل ها در برابر صاعقه و احتمال وقوع بررسی سیستم زمین کردن دکل ها تاثیر بر نحوه انتخاب برقگیرها د- مطالعات زیست محیطی و- مطالعات اقتصادی تاثیر بر حریم تاثیر بر مسیر تاثیر بر دکل تاثیر بر تجهیزات خط ز- امکان سنجی فنی- اقتصادی برای ارتقاء خطوط سنتی به فشرده در شهر بندرعباس ح- انتخاب یک نمونه خط پایلوت و بررسی فنی و اقتصادی نسبت به خطوط مرسوم سنتی به فشرده در شهر بندرعباس.مصرف روز افزون انرژی الکتریکی مستلزم توسعه صنعت برق در ابعاد مختلف از جمله شبکه فوق توزیع و انتقال است. توسعه در شبکه فوق توزیع و انتقال از دو دیدگاه ذیل قابل بررسی است: الف( احداث خطوط جدید- احداث خطوط جدید، ساده ترین پاسخ به مسئله افزایش ظرفیت شبکه فوق توزیع و انتقال است. این در حالی است که به دلیل مشکلاتی مثل محدودیت های زیست محیطی، قوانین سختگیرانه مربوط به حق عبور و حریم، هزینه ی بالای تملک زمین و نصب خطوط جدید و همچنین عدم استفاده ی کامل از ظرفیت خطوط نصب شده، اجرای این راهکار جز در موارد مشخص دارای توجیه فنی- اقتصادی نمی باشد. ب( بهبود وضعیت خطوط موجود- در این رویکرد، افزایش ظرفیت انتقال شبکه از طریق بهبود وضعیت خطوط موجود و اتخاذ تدابیری مناسب جهت استفاده ی کامل از ظرفیت خطوط در حد ظرفیت مجاز حرارتی آن ها، صورت می پذیرد. فشرده سازی خطوط انتقال در پروسه افزایش سطح ولتاژ شبکه موجود با هدف افزایش انتقال توان عبوری، یکی از راهکارهای بهبود وضعیت خطوط موجود با در نظر گرفتن قیودی از جمله ضرورت افزایش توان عبوری و محدودیت هایی از جمله حق عبور و حریم، هزینه ی تملک و ضرورت حفظ شاخص های زیباشناختی مناطق شهری، است. فشرده سازی خطوط به کلیه روش هایی اطلاق می گردد که در کاهش فواصل افقی فازها موثر باشند، در این خطوط با کاهش فضای بین فازها، امپدانس موجی خطوط کاهش و بنابراین ظرفیت انتقال توان افزایش می یابد. این کاهش به صورت توامان هم بر روی برج ها(دکل) و هم بر روی هادی های خطوط می تواند انجام پذیرد.0$فايل پيوست0140017127592388952
 7بررسی راهکارهای کاهش سطح اتصال کوتاه در پست‌های حساس بدون تعویض کلیدشركت توانیرانتقال و فوق توزیعکنترل و مدیریت شبکه در سیستم های انتقال نیروگزارش مطالعات سیستم و شناسایی پستهای دارای سطح اتصال کوتاه بالا و ارائه راهکارکاهش آنکاهش سطح اتصال کوتاه در پست‌های حساس بدون تعویض کلید-1$فايل پيوست014001742132408472
 8بررسی میزان هارمونیک در شبکه و ارائه راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و دراز مدت کاهش آن شركت توانیرانتقال و فوق توزیعکنترل و مدیریت شبکه در سیستم های انتقال نیروگزارش مطالعات سیستم و شناسایی پستهای دارای هارمونیک بالاو ارائه راهکارکاهش آناهمیت داشتن پایش، توسعه و تقویت شبکه -1$فايل پيوست014001742132408552
 9بررسی مسائل امنیتی شبکه جدید مخابراتی و اسکاداشركت مدیریت شبكه برق ایرانانتقال و فوق توزیعکنترل و مدیریت شبکه در سیستم های انتقال نیروامروزه امنیت شبکه یک مساله مهم برای ادارات و سازمان¬های کوچک و بزرگ است. با توجه به بروزرسانی شبکه مخابراتی صنعت برق و جدید بودن این شبکه ضروری است ابعاد مختلف شبکه از نقطه نظر مسائل امنیتی و تست نفوذپذیری شبکه به طور کامل بررسی گردد تا نقاط ضعف و احتمال حملات مختلف شناسایی و برطرف گردد. در این راستا لازم است ضمن مطالعه و بررسی شبکه مخابراتی جدید دیسپاچینگ ملی و انجام تست¬های نفوذپذیری، آسیب¬پذیری¬ها و حفره¬های امنیتی سرور و شبکه¬های متصل به آن شناسایی شده و راه¬کارهای لازم جهت مقابله با هر گونه تهدید و نفوذ به زیرساخت مخابراتی صنعت برق ارائه گردد. لازم به ذکر است که استفاده از نرم¬افزار¬های تست نفوذ، موردنظر این سازمان نمی¬باشد چرا که این نرم¬افزارها خود می¬توانند عامل نفوذ باشد. لذا لازم است از یک گروه امنیتی مطمئن که اطلاعات جامعی از این تست دارند و همچنین مورد اطمینان هستند، برای این پروژه استفاده شود. همچنین، با توجه به حساسیت شبکه دیسپاچینگ ملی، امکان ارائه اطلاعات جامع در خصوص شبکه مخابرات و اسکادا وجود ندارد و جهت انجام تست نفوذ، تنها برخی اطلاعات شبکه در اختیار گروه امنیتی قرار خواهد گرفت. بنابراین، تست نفوذ شبکه از نوع تست جعبه خاکستری خواهد بود. ________________ شرح خدمات پیشنهادی 1-بررسی ادبیات موضوع و بررسی چند حادثه و تجارب نهادهای بین اللملی مشابه دیسپاچینگ ملی 2-مطالعه شبکه مخابراتی دیسپاچینگ ملی 3-ارائه طرح پیشنهادی جهت تست نفوذ 4-انجام تست نفوذ (تست جعبه خاکستری) 5-بررسی و تحلیل نتایج 6-ارائه گزارش تست نفوذ (شناسایی حفره¬های امنیتی) 7-ارائه راه¬کارهای مقابله با تهدیدات و از بین بردن حفره¬های امنیتی 8-تدوین دستورالعمل های مورد نیاز با توجه به گسترش روزافزون حملات سایبری و تهدیدات گسترده و همچنین با توجه به به¬روزرسانی شبکه زیرساخت مخابراتی صنعت برق و بهره¬برداری قریب الوقوع از شبکه مبتنی بر IP، لازم است طرح دیسپاچینگ ملی جدید از منظر تهدیدات و حملات احتمالی بررسی شده و راه¬های نفوذ شناسایی شود. بدیهی است شناسایی راه¬های نفوذ و مقابله با تهدیدات احتمالی، از بروز حوادث جبران¬ناپذیر در صنعت برق جلوگیری نموده و با کاهش مخاطره نفوذ مهاجمان، هزینه¬های ترمیم شبکه و هزینه¬های ملی ناشی از بروز حوادث را کاهش می¬دهد. __________________ -میزان اثرگذاری نیاز شناسایی شده بر عملکرد شرکت: شناسایی راه¬های نفوذ و مقابله با تهدیدات احتمالی، از بروز حوادث جبران¬ناپذیر در صنعت برق جلوگیری نموده و با کاهش مخاطره نفوذ مهاجمان، هزینه¬های ترمیم شبکه و هزینه¬های ملی ناشی از بروز حوادث را کاهش می¬دهد. -میزان ضرورت و فوریت رفع نیاز: با توجه به به¬روزرسانی شبکه زیرساخت مخابراتی صنعت برق و بهره¬برداری قریب الوقوع از شبکه مبتنی بر IP، لازم است طرح دیسپاچینگ ملی جدید از منظر تهدیدات و حملات احتمالی بررسی شده و راه¬های نفوذ شناسایی شود. -میزان استراتژیک بودن نیاز: با توجه به اثرگذاری زیرساخت مخابراتی بر پایداری و پایایی شبکه برق کشور، بررسی و مقابله با راه¬های نفوذ بسیار حیاتی است. -سطح تعریف نیاز (مدیر عامل، معاونان، مدیران و کارشناسان): معاونت راهبری، مدیریت مهندسی و نظارت، کارشناسان مخابرات -سریع الحصول بودن نتیجه: مدت زمان برآوردی 6 ماه است. -میزان بودجه و امکانات شرکت: برآورد نشده است. - فراوانی نیاز شناسایی شده: بخشی از نتیجه این پروژه قابل استفاده توسط بخش¬های مختلف صنعت برق که تصمیم به استفاده از زیرساخت مخابراتی مبتنی بر IP دارند، خواهد بود. -برآورد کلی منفعت حاصل از به‌کارگیری: شناسایی راه¬های نفوذ و مقابله با تهدیدات احتمالی، از بروز حوادث جبران¬ناپذیر در صنعت برق جلوگیری نموده و با کاهش مخاطره نفوذ مهاجمان، هزینه¬های ترمیم شبکه و هزینه¬های ملی ناشی از بروز حوادث را کاهش می¬دهد. 0$فايل پيوست014001742292421832
 10قابلیت اداره شبکه در شرایط اضطرار و وقوع اختلال در فعالیتهای حیاتی مراکز کنترل شبکه برق کشورشركت مدیریت شبكه برق ایرانانتقال و فوق توزیعکنترل و مدیریت شبکه در سیستم های انتقال نیروراهبری شبکه اصلی برق کشور توسط دیسپاچینگ ملی و دیپاچینگ های منطقه ای به صورت زمان واقعی انجام می پذیرد. حوادث در شبکه های برق اجتناب ناپذیر بوده و بسیاری از عوامل اثرگذار بر شبکه های برق، از کنترل راهبران شبکه خارج است. اداره شبکه در شرایط غیر عادی شامل شرایط اضطرار و بحران نیازمند داشتن ابزار، روش ها و مهارت هایی است که در اختیار گرفتن آن ها در گام اول نیازمند انجام یک مطالعه تحقیقاتی در ارتباط با نیازمندی های راهبری در شرایط اضطرار و بحران است.هدف اصلی از تعریف این اولویت تحقیقاتی، آگاهی از نیازمندی های اداره شبکه در شرایط اضطرار و بحران است تا در کمترین زمان و صرف بهینه منابع، راهبران شبکه الزامات مواجهه با شرایط غیر عادی را در اختیار داشته و شبکه را به حالت عادی برگردانند تا از این طریق حداکثر منافع کاربران شبکه حاصل شود.مستندات تحلیلی و کاربردی خاصی در مورد نیازمندی های راهبری شبکه در شرایط اضطرار و بحران وجود ندارد.0$فايل پيوست014001742292422072
خروجي  
صفحه اصلي ثبت نام اولويتهاي تحقيقاتي صنعت برق بانک اطلاعاتي پروژه ها تحقيقاتي صنعت برق تماس با ما  
آدرس: دفتر تحقيقات و توسعه فناوري شركت توانير: تهران بزرگراه کردستان-خيابان شهيد ياسمي -مستقر در ساختمان وزارت نيروطبقه دوم- کد پستي 1996836111     تلفن: 27935731          نمابر:88780495