• 3

    1393/09/18 سه شنبه

  • 2

    1393/09/18 سه شنبه

  • 1

    1393/09/18 سه شنبه

 

عناوين اولويت‌هاي تحقيقاتي شرکت توانير و شرکت‌هاي زيرمجموعه

 

فعاليت‌هاي پژوهشي و تحقيقاتي براي دستيابي به رشد و توسعه صنعت برق از اهميت زيادي برخوردار است. اما به علت محدوديت منابع، بايد برنامه‌ريزي و مديريت فعاليت‌هاي تحقيقاتي به گونه‌اي صورت گيرد تا با استفاده بهينه از منابع انساني و مالي، اهداف مورد نظر تحقق يابد. از اينرو يکي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي متوليان تحقيقات شرکت توانير و شرکت‌هاي زيرمجموعه شناسايي اولويت‌هاي تحقيقاتي و برنامه‌ريزي منسجم براي اجراي آنها مي‌باشد. اگر اولويت‌هاي تحقيقاتي براساس اصول و معيارهاي علمي و برمبناي واقعيات و نيازهاي شرکت تعيين شوند، نتايج ارزشمندي از جمله جهت‌گيري روشن در فرآيند تحقيقات، جلوگيري از اتلاف منابع، پرهيز از دوباره‌کاري و موازي‌کاري، تخصيص بهينه اعتبارات تحقيقاتي و افزايش نقش تحقيقات در تصميم‌سازي‌ها و تصميم‌گيريهاي کلان صنعت برق را به دنبال خواهد داشت. تکيه بر پژوهش و توسعه فناوري يکي از راهبردهاي وزارت نيرو مي‌باشد و مقام عالي وزارت اعتقاد دارند اقتصاد امروز صنعت آب و برق را بايد با دانش روز جهان طراحي کرد تا بتوان با تغييرهاي آينده در جهان منطبق گرديد.

 

در اجراي سياست‌هاي وزارت نيرو جهت تدوين و انتشار عناوين نيازها و اولويت‌هاي تحقيقاتي صنعت آب و برق، درسال جاري دفتر تحقيقات و توسعه فناوري شرکت توانير عناوين اولويتهاي تحقيقاتي صنعت برق را با استعلام از شرکت‌هاي زيرمجموعه جمع‌آوري و پس از تاييد به تصويب دفتر آموزش، تحقيقات و فناوري وزارت نيرو رسانيده و ازطريق سامانه تحقيقات برق اطلاع رساني مي‌نمايد. در اين سامانه به منظور سهولت‌کار پژوهشگران در انتخاب پروژه‌ها امکان جستجو براساس نام شرکت، عنوان تحقيق، سال، محور وزيرمحور تحقيقاتي پيش‌بيني شده است.

نتايج نهايي اولويتهاي تحقيقاتي سال 1400، انتشار يافت.

پژوهشگران محترم مي‌توانند جهت کسب اطلاعات در مورد چگونگي انجام اولويت‌ها با شماره تلفن مربوطه تماس حاصل يا به نشاني شرکت ذيربط مراجعه نمايند. اولويت‌ها مي توانند در قالب پروژه‌ پژوهشي ، يا پروژه نخبگان وظيفه و يا پايان نامه تحصيلات تکميلي( به شرط تاييد کارفرما ) انجام شوند.

 

دفتر تحقيقات و توسعه فناوري شرکت توانير

 


 

صفحه اصلي ثبت نام اولويتهاي تحقيقاتي صنعت برق بانک اطلاعاتي پروژه ها تحقيقاتي صنعت برق تماس با ما  
آدرس: دفتر تحقيقات و توسعه فناوري شركت توانير: تهران بزرگراه کردستان-خيابان شهيد ياسمي -مستقر در ساختمان وزارت نيروطبقه دوم- کد پستي 1996836111     تلفن: 27935731          نمابر:88780495