پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 25 خرداد 1401

رويداد معرفی ظرفيت‌های حمايت از بهره‌مندی و توسعه خدمات آزمايشگاهی صنعت برق و انرژی برگزار شد

رويداد معرفی بسته‌های حمايتی براي آزمايشگاه‌های صنعت برق و انرژی جهت تجهيز و توسعه آزمايشگاه‌ها و ارائه خدمات آزمايشگاهی توسط "مركز آزمون، بازرسی و استاندارد نيرو (آبانيرو)" و "صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی" با حضور بيش از 40 نفر از فعالان اين حوزه در روز دوشنبه 23 خردادماه 1401 در محل صندوق نوآوری و شكوفايی معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری برگزار گرديد.
اين نشست با هماهنگی مديريت برنامه‌ريزی و تائيد صلاحيت آزمايشگاه‌های صنعت برق و انرژي (مركز آبانيرو) و صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی برگزار شد. در ابتدای نشست، آقايان مهندس داور رضاخانی، "مدير برنامه‌ريزی و تائيد صلاحيت آزمايشگاه‌ها" و مهندس سپهر برزی مهر "مدير عامل صندوق پژوهش و فناوري صنعت برق و انرژي"، در خصوص لزوم تشكيل اين نشست توضيحاتی ارائه نمودند. سپس ماموريت‌ها و فعاليت‌های مركز آبانيرو در حوزه‌های"مديريت برنامه‌ريزی و تائيد صلاحيت آزمايشگاه‌ها"، "مديريت توسعه، ترويج و تدوين استانداردها" و "مديريت بازرسی و نظارت بر اجرای استانداردها" توسط مديران اين مركز ارائه شد.
در ادامه، خدمات صندوق پژوهش و فناوری برق و انرژی درخصوص مشاركت و سرمايه‌گذاری، اعطای تسهيلات و انواع آن، صدور ضمانت‌نامه و پوشش ريسك طرح‌های فناورانه در زمينه تجهيز و توسعه آزمايشگاه‌ها و ارائه خدمات آزمايشگاهی توسط مديران صندوق ارائه گرديد.